O projekcie

Rozmawiamy z Warszawiakami i robimy im portrety.
Pytamy o ulubione miejsca, prywatne historie, wspomnienia dawnej i współczesnej Warszawy.

Rozmawia Ewa
Fotografuje Maciek

Współpraca korektorska: Kinga Słowik
Projekt logotypu: Kuba Różycki

Plakat: Ola Jasionowska